PODRUŽNICE

 

Ljubljana

Dunajska 21, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: od 8. do 16. ure

Telefon: 01/236 33 88

GSM: 031 490 262

Ali: 041 224 731


E-pošta: hitrikrediti@mediafin.si

  

Maribor

Mlinska ul. 22

Telefon: 030 324 094

 

Koristno je vedeti, katere dokumente potrebujete za pridobitev posojila, kaj pravi zakonodaja in kako je mogoče posojilo tudi zavarovati. Čaka vas vse na enem mestu.

Zakaj se stranke vedno znova vračajo k nam?

Za stranke, ki so že sodelovale z nami, smo zatočišče, kamor se lahko ob nenadnih finančnih potrebah vedno zatečejo. Stojimo jim ob strani v dobrih in težkih trenutkih.

POTREBUJETE DENAR TAKOJ?

Prepričajte se o naši prilagodljivosti in izkušnjah, zaradi česar združujemo finance s svojo dolgoletno tradicijo, odgovornostjo in odprtostjo. Naša edinstvenost je v individualnem pristopu, saj vam stojimo ob strani v težkih situacijah.

Informativne točke »

ZAKAJ MI?

Prilagodili se bomo vašim željam in zmožnostim ter skupaj dogovorili znesek posojila, dobo odplačevanja, višino obroka in morebiten odlog plačila.

KORISTNO

Zakonodaja

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)

LINK: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7235

 

Direktiva 2008/48/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. spril 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah

LINK: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:SL:PDF

Nadzorni organ:

Tržni inšpektorat RS
Dunajska 160
Tel.: 01/280 87 00
E-pošta: gp.tirs@gov.si

Potrebni dokumenti:

 • veljavni osebni dokument Republike Slovenije,
 • davčna številka,
 • zadnje tri plačilne liste (oz. pokojninski izpiski/odrezki),
 • zadnji bančni izpisek,
 • potrdilo o redni zaposlitvi,
 • vsa druga dokumentacija, ki je ustrezna za obravnavo kreditne sposobnosti, npr. najemne pogodbe, druge avtorske pogodbe in podobno

Postopek za pridobitev posojila

Za pridobitev posojila mora stranka predložiti zadnje tri plačilne liste, bančni izpisek, potrdilo o zaposlitvi (za nedoločen ali določen čas), davčno številko in veljaven osebni dokument RS. Obravnavamo lahko tudi druge vire prihodkov (honorarno, pogodbeno delo, najemnina), ki lahko pozitivno vplivajo na možnost pridobitve kredita oz. posledično tudi na višino zneska.

Zavarovanje posojila

Pomembno jamstvo je odstopna izjava oziroma upravno-izplačilna prepoved.

Izberete lahko tudi zavarovanje s:

 • poroštvom trejte osebe
 • zastavo avtomobila ali drugega prevoznega sredstva
 • zastavo drugih premičnin
 • zastavo vrednostnih papirjev
 • ali drugim ustreznim poroštvom.

 

POTREBUJETE DENAR TAKOJ?

Prepričajte se o naši prilagodljivosti in izkušnjah, zaradi česar združujemo finance s svojo dolgoletno tradicijo, odgovornostjo in odprtostjo. Naša edinstvenost je v individualnem pristopu, saj vam stojimo ob strani v težkih situacijah.

 

ZAKAJ MI?

Prilagodili se bomo vašim željam in zmožnostim ter skupaj dogovorili znesek posojila, dobo odplačevanja, višino obroka in morebiten odlog plačila.

Izvensodno reševanje sporov

Izvajalec izvensodnega reševanja sporov je Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana,
Tel.: +386 8 20 56 590, E-pošta: info@ecdr.si

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL

 

Sedež podjetja

BNLS16 poslovno svetovanje d.o.o.

Dunajska 21, 1000 Ljubljana

Okrožno sodišče Ljubljana, Srg 2014/51480
Matična št. 6730426000
Davčna št. 93987308

Odpiralni čas: od 8. do 16. ure

Telefon: 01/236 33 88

GSM: 031 490 262

hitrikrediti@mediafin.si

Informacije
 

Maribor, Mlinska 22
GSM: 030/324 094
 

Koper, Tominčeva 7
GSM:
031/490 262
 

Celje, Valvazorjev trg 8, Laško
GSM:
040/726 578

 

Vloga za pridobitev kredita